Kontakt

Kontaktný formulár

Centrum Logistiky pre Slovensko a strednú Európu sa nachádza v Poľsku na predmestí Varšavy:

BEMONDI
ul. Bokserska 66A
02-690 Warszawa, Poľsko


Obchod prevádzkuje:
BEMONDI Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
DIC: PL5223068612
DIC DPH: SK4120107167

 

Bankové spojenie:

​BGŻ BNP Paribas
PL82 1750 0012 0000 0000 3864 4882
BIC/SWIFTPPABPLPKXXX
 

Santander Bank
PL30 1910 1048 2787 0001 2128 0002
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Otváracie hodiny:
po-pia: 9:00-18:00
sobota: 9:00-16:00

Infolínka 7 dní v týždni: od 9:00 hod. do 20:00 hod.
tel. (+421) 277 270 270
tel. (+421) 902 482 729

Naša e-mailová adresa: kontakt@bemondi.sk

 

    1. Prevádzkovateľom osobných údajov (POÚ) je BEMONDI Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa DIČ (NIP): 5223068612 IČ (REGON): 365088012 KRS 0000630651.
    2. Osobné údaje sú spracúvané na účely spojené s realizáciou otázky vyššie a príčinou kontaktu a na realizáciu s tým súvisiacich právnych povinností. Právny základ spracúvania tvorí čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (úradný vestník EÚ L 2016.119.1) (GDPR).
    3. Príjemcovia osobných údajov sú subjekty, ktorým musí POÚ na základe práva odovzdať údaje fyzickej osoby a subjekty zaisťujúce informačnú obsluhu umožňujúcu realizáciu otázky.
    4. Údaje budú spracúvané po dobu uschovania dokumentácie definovanú vo zvláštnych právnych predpisoch, pokiaľ chýba po dobu do vypršania nárokov vyplývajúcich 
z kontaktu, maximálne 3 roky. 
    5. Fyzická osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ich opravenie, odstránenie alebo obmedzenie ich spracúvania, právo vzniesť odpor voči spracúvaniu a tiež právo na prenášanie osobných údajov a právo vzniesť sťažnosť 
k dozornému orgánu.
    6. V prípade údajov spracúvaných na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – osobe náleží právo kedykoľvek súhlas stiahnuť bez vplyvu na zhodu spracúvania, ktoré prebiehalo na základe súhlasu pred jeho stiahnutím, s právom.
    7. Uvedenie údajov je dobrovoľné, neuvedenie údajov nevyhnutných s ohľadom na druh spracúvania môže znemožniť spoluprácu s POÚ.