Vrátenie a sťažnosti

Možnosť vrátenia tovaru v priebehu 14 dní

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru. Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpenia od zmluvy s iným jednoznačným vyhlásením (napr listu zaslaného poštou alebo e-mailom).

Odporúčame použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Ak chcete zachovať termín na odstúpenie od zmluvy, postačí ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Náklady na vrátenie vráteného tovaru hradí kupujúci. Vzhľadom k veľkosti a hmotnosti tovaru, v prípade odstúpenia od zmluvy vrátenie tovaru môže byť spojené s vyššími nákladmi než zvyklý balík.

V práve z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, právo odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je v prípade tovarov na špeciálnu objednávku, alebo tovarov dostavených v zapečatenom obale, ktorých po otvorení nie je možnosť vrátiť z vzhľdom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov.

Týka sa to hlavne pri nákupe matraca. Matrac nemôže byť vrátený, ak vlastní špeciálny kryt, poprípade iné rozmery - iné ako v štandardnom cenníku a výrobok bol vytiahnutý z ochranného obalu.

Účinky odstúpenia od zmluvy

V prípade ukončenia platnosti tejto dohody, uhradíme vám všetky platby prijaté od vás, a to vrátane nákladov na dodanie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu typu dodávky iného než najlacnejšie bežného poskytovania ponúkanej nami), okamžite, a v každom prípade nie neskôr ako 14 dní odo dňa, keď sme informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť svoje právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Úhrada platieb bude prebiehať pomocou rovnakého spôsobu platby, ktorý ste použili pre počiatočné transakcie, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. V každom prípade, nebudete vynakladať žiadne poplatky v súvislosti s týmto návratom.

Môžeme odoprieť náhradu až do času, pokedy obdržíme informácií o vrátenom tovare. Vzhľadom k veľkosti a hmotnosti výrobkov, obráťte sa na predajňu www.bemondi.pl kde môžete diskutovať spôsob odoslania daného tovaru.

Ste zodpovední len za zníženie hodnoty veci vyplývajúce z použitia a to spôsobom, iným, ako bolo preurčené na používanie.

Možnosť podania sťažnosti

__