-10% na celú ponuku so zľavovým kódom BEMONDI10. Doprava zdarma od 300 €.

Polityka Cookies

Načítávanie...

Bemondi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom vo Varšave, ul. Emilie Plater 28, 00-688 Varšava (ďalej len „Bemondi”), využíva na svojich internetových stránkach e-shopu Bemondi (ďalej len „webové stránky”) súbory cookies, t.j. IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sa bežne používajú na anonymné rozlíšenie jednotlivých používateľov webových stránok a ich ukladanie na koncovom zariadení používateľa webových stránok (napr. počítač, tablet, smartfón). Súbory cookies môžu byť prečítané informačnými a komunikačnými technológiami spoločnosti Bemondi.

Údaje získané v zapísaných súboroch cookies budú spracúvané anonymne, bez zverejnenia identifikovaných údajov. Údaje, o ktorých sa hovorí v predchádzajúcej vete zo zásady neumožňujú identifikáciu Vašej osoby. Bemondi nebude podnikať kroky, ktorých cieľom by bola identifikácia Vašej osoby v súvislosti s využívaním súborov cookies. Súčasne však spoločnosť Bemondi nemôže vylúčiť, že údaje uložené v súboroch cookies môžu v určitých situáciách predstavovať Vaše osobné údaje.

Bemondi súbory cookies využíva kvôli:

  • rozoznaniu zariadenia používateľa – na správne zobrazenie webových stránok spôsobom, ktorý by bol najlepšie prispôsobeným danému zariadeniu;
  • udržaniu relácie pomocou zapamätania obsahu košíka alebo informácií o prihlásení; vďaka tomu nie je nutné na každej podstránke webových stránok znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo, a pri každej návšteve webových stránok je dostupný obsah košíka z predchádzajúcej návštevy;
  • zhromažďovaniu štatistických údajov a analýze spôsobu využívania internetových stránok a výkonu predajných kanálov;
  • marketingu výrobkov a tovaru Bemondi prostredníctvom personalizácie obsahu reklamných správ zasielaných používateľovi, ak bude súhlasiť;
  • remarketingu výrobkov a služieb Bemondi, t.j. prezentácia reklamných bannerov prispôsobených preferenciám používateľa, ktoré sa budú zobrazovať na webových stránkach navštívených používateľom.

Využívanie súborov cookies zo strany Bemondi alebo tretích subjektov môže byť kedykoľvek zmenené v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Nevykonanie zmien v nastavení internetového prehliadača na nastavenie zablokovania ukladania súborov cookies je jednoznačne považované za súhlas s ich ukladaním. https://bemondi.pl/regulamin-sklepu

Súbory cookies môžu byť Vami odstránené prostredníctvom príslušných funkcií internetového prehliadača, programami určenými na tento účel alebo využívaním príslušných nástrojov dostupných v rámci operačného systému, ktorý používate.

Zmena konfigurácie internetového prehliadača, ktorá znemožňuje alebo obmedzuje uchovávanie súborov cookies na Vašom koncovom zariadení môže spôsobiť obmedzenie funkčnosti webových stránok. K podobným účinkom môže viesť vymazanie súborov cookies počas používania webových stránok.

Používaním webových stránok bez zmeny nastavenia prehliadača súhlasíte so spracúvaním údajov obsiahnutých v uložených súboroch cookies podľa vyššie uvedených účelov. Ako je uvedené vyššie, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom všetkých kanálov slúžiacich na komunikáciu s Bemondi. Týmto nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov, ktoré boli spracúvané pred odvolaním súhlasu.

Ak sú údaje uložené v súboroch cookies Vašimi osobnými údajmi, Bemondi má právo na ich spracúvanie vo vlastnom záujme a na účely, ktoré sú uvedené vyššie, a na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t.j. na základe Vami udeleného súhlasu, o ktorom sa hovorí vyššie.

Údaje ukladané v súboroch cookies budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu cieľov, o ktorých sa hovorí vyššie, nie však dlhšie než po dobu jedného roka od ich získania zo strany Bemondi.

V súvislosti so spracúvaním údajov, ktoré môžu byť v súboroch cookies ukladané, máte právo – ak umožníte identifikáciu Vašej osoby – žiadať od Bemondi prístup k svojim osobným údajom; opraviť svoje osobné údaje; obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov; podať námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov; odstrániť svoje osobné údaje; podať sťažnosť k dozornému orgánu, t.j. predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

Vaše údaje obsiahnuté v súboroch cookies môžu byť odovzdávané dôveryhodným partnerom spoločnosti Bemondi spolupracujúcim so spoločnosťou Bemondi v rozsahu poskytovania IT služieb. Údaje ukladané v súboroch cookies nebudú odovzdávané do tretích krajín.

Dovoľujeme si Vás informovať, že údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies spoločnosť Bemondi využíva o. i. kvôli prezentácii personalizovaných reklám na externých internetových stránkach a kvôli odovzdaniu externým partnerom, ktorí na objednávku Bemondi realizujú marketingové a analytické práce s využitím rôznych webov a nástrojov. Informácia o spôsobe a rozsahu využívania dát týmito webovými stránkami a nástrojmi sa nachádza na ich internetových stránkach v nimi uvedenej Ochrane súkromia.

Zoznam týchto webových stránok a nástrojov je uvedený nižšie:

  • Google Analytics (viac informácií na stránkach https://policies.google.com/privacy;
  • Facebook (viac informácií na stránkach https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation);
  • Google Ads (viac informácií na stránkach https://policies.google.com/privacy);
  • ZOHO (viac informácií na stránkach https://www.zoho.com/privacy.html).

V prípade otázok týkajúcich sa používania súborov cookies alebo problémov s nastavením webových stránok, prosíme o kontaktovanie spoločnosti Bemondi.