-10% na celú ponuku so zľavovým kódom BEMONDI10. Doprava zdarma od 300 €.

Vrátenia a reklamácie

Načítávanie...
Možnosť vrátenia tovaru počas 14 dní

Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní od dátumu prijatia objednaného tovaru. Na využitie možnosti práva odstúpenia od zmluvy nás musíte o svojom rozhodnutí o odstúpení od zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napríklad list zaslaný štandardnou alebo elektronickou poštou). Odporúčame využiť pripravený formulár na odstúpenie od zmluvy. Na zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, aby ste zaslali informáciu týkajúcu sa výkonu tohto práva odstúpenia od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Náklady spojené so zaslaním vráteného tovaru hradí kupujúci. Vzhľadom na rozmery a hmotnosť tovaru je možné, že budú v prípade odstúpenia od zmluvy odosielaného tovaru náklady za odoslanie vyššie, než je obyčajná poštová zásielka.  Podľa čl. 38 zákona o právach spotrebiteľov, sa právo na odstúpenie od zmluvy nevzťahuje na prípady tovaru, ktorý bol vyrobený na individuálnu objednávku zákazníka a v prípade tovaru dodávaného v zapečatenom obale, ktorý po otvorení obalu nemožno už vrátiť s ohľadom na ochranu zdravia a hygieny, pokiaľ bol obal po dodaní otvorený. Týka sa to najmä matracov ponúkaných našim obchodom. Matrace nemôžu byť vrátené, pretože sú vybavené špeciálne vybraným obalom alebo majú zmenený rozmer – iný, než je v štandardnom cenníku a pokiaľ bola z produktu odstránená špeciálna bezpečnostná fólia.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vraciame všetky prijaté platby, vrátane platby za úhradu dodania tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vami vybraného spôsobu doručenia iného než najlacnejší obyčajný spôsob dodania, ktorý ponúkame), a to okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí o výkone práva odstúpenia od tejto zmluvy. Vrátenie platby bude vykonané rovnakým spôsobom, aký bol vami zvolený pri prvej transakcii, jedine že by ste súhlasili s iným riešením; v žiadnom prípade vám nebudú v súvislosti s touto vratkou účtované žiadne poplatky. Vrátenie platby môžeme pozdržať do doby prijatia vráteného tovaru alebo do doby, než nám zašlete potvrdenie o jeho odoslaní, v závislosti na tom, čo nastane ako prvé. Vzhľadom na rozmery a hmotnosť tovaru prosíme o kontaktovanie oddelenia zákazníckeho servisu obchodu www.bemondi.pl kvôli konzultácii spôsobu odoslania tovaru. Budete musieť uhradiť všetky náklady za vrátenie tovaru. Ste zodpovední za zníženie hodnoty tovaru vyplývajúce z jeho používania iným spôsobom, než bolo nevyhnutné na stanovenie charakteru, vlastností a fungovania tovaru.

Možnosť podania reklamácie

Zákazník, ktorý kupuje tovar s cieľom, ktorý nemá súvislosť s odbornou alebo podnikateľskou činnosťou (Spotrebiteľ), má právo podať reklamáciu do 2 rokov od dátumu prijatia tovaru, a do jedného roka odo dňa zistenia chyby informuje predávajúceho o nesúlade tovaru (Občiansky zákonník, Zb. z. z r. 2014 ods. 121 s neskoršími zmenami). V prípade ostatných zákazníkov (t.j. zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi) sú platné lehoty vyplývajúce z predpisov občianskeho zákonníka v rozsahu ručenia za fyzické chyby predanej veci. Predávajúci informuje oznamovateľa o spôsobe vybavenia reklamácie, a to v lehote 14 dní od dátumu prijatia reklamácie.